Öntözés

Öntözési talajvédelmi tervek készítése, ha szántóföldön, valamint szőlő-, gyümölcs-, vagy egyéb ültetvényekben új öntözőtelepet szeretne létesíteni! Az öntözést csak érvényes vízjogi engedély birtokában végezheti. Az öntözési engedélyeket a vízügyi hatóság adja ki, mely eljárásban szakhatóságként részt vesz a megyei illetékes növény és talajvédelmi hatóság. A szakhatósági eljárásban a leendő engedélyesnek talajvédelmi szakértővel elkészített öntözési talajvédelmi tervet kell benyújtania. Ez a talajvédelmi terv képezi a szakhatósági eljárás szakmai alapdokumentumát.

.

Milyen információval szolgál a hatóságnak és a földhasználónak (termelőnek) a talajvédelmi terv?

 

Az öntözési talajvédelmi terv készítése során a szakértő szemlét tart a területen és a jogszabályban leírt részletes metodika szerint talajmintát vesz az öntözendő területen. Bizonyos körülmények esetén a talajvíz is mintázásra kerül. A terv a laboratóriumi vizsgálatok ismeretében megállapítja a terület öntözésre való megfelelőségét és alkalmasságát, feltárja és ismerteti a területen talált talajhibákat, instrukciókat ad a felhasználandó vízmennyiségekre, az öntözési módra, az öntözés intenzitására, gyakoriságára és az esetleges kiegészítő talajvédelmi eljárásokra.

A szikesedési talajtani folyamatok megelőzése, vagy a már meglévő ilyen jellegű folyamatok kiteljesedésének elkerülése érdekében vizsgálja az öntözővíz kémiai összetételét, esetleg javaslatot ad az öntözővíz javítására. Az öntözés egyik legfontosabb kritériuma az öntözővíz megfelelő kémiai összetétele. Magas só, nátrium, magnézium tartalmú vizekkel másodlagos szikesedési folyamatok indulnak meg a talajban, ami jelentősen, gyakran visszafordíthatatlanul lerontja a talaj termőképességét. Különösen fontos ez pl. egyes zöldségkultúrákban.

Magasabb talajvízállás esetén, szintén a másodlagos szikesedés elkerülése érdekében, fontos lehet az egy alkalommal kijuttatott öntözővíz mennyisége. Indokolatlanul nagy vízadagok használata esetén,  a talaj kapillárisain keresztül, káros sók kerülhetnek a talajvízből a felszíni talajrétegekbe, lerontva annak minőségét.

A magas vas- és mangántartalmú öntözővizek a csepegtető öntözésnél veszélyt jelentenek, rárakódva az öntözőtestekre (egyes baktériumok megtelepedésével) azok működését megakadályozhatják. Erre vonatkozólag is instrukciókat ad a készítendő talajvédelmi terv, felméri az öntözőtestek eltömődésének veszélyét. Ezen túl javaslatot  és valamilyen megoldást adhat ennek csökkentésére.

A korábban megkapott vízjogi üzemeltetési engedélyek meghosszabbításához, illetve megújításához szükséges ellenőrző öntözési talajvédelmi tervet szintén talajvédelmi szakértő készítheti el. Ebben a tervben a szakértő a területen szedett talajminták vizsgálati eredményeit összehasonlítja az eredeti (alap) talajvédelmi tervhez készült talajeredményekkel. Vizsgálja a terv, hogy milyen negatív változások következtek be az öntözés hatására a talajban, történt-e káros kilúgzás, vagy valamilyen sófelhalmozódás, elindult-e szikesedési folyamat? Ebben a tervben is bevizsgálásra kerül az öntözővíz, hogy a továbbra is alkalmas-e az adott körülmények között az öntözésre.

Ha kérdések merülnek fel Önben az öntözés talajtani vonatkozásaival, vagy az engedély megszerzésével kapcsolatban, keressen!