Termőföld értékbecslés

A termőföld értékbecslés, termőföld forgalmazás bejegyzett kompetencia területek birtokában, igazságügyi szakértőként végzem a termőföld értékbecslést. Az adott kérdésben mind a hatóságok (kormányhivatal, bíróságok, közjegyző), mind magánszemélyek megkeresésére készíthetek szakértői véleményeket. Az igazságügyi szakértő törvénynek megfelelően, a szakértő eljárásáról és tevékenységéről alapvetésként vélelmezhető a pártatlanság, a szakértelem, valamint a jártasság.

A termőföld értékbecslés a vagyonértékelések egy fajtája, ahol az értékelendő „tárgy” a termőföld. A termőföld hazánk egyik legjelentősebb nemzeti vagyona, a mezőgazdaságból élőknek pedig a legfőbb termelési eszköz. Mivel mind az ország számára, mint az egyéni földtulajdonos számára nagyon fontos a termőföld értékének ismerete. A termőföld nem újratermelhető és előállítható vagyontárgy jellegéből, valamint nagy értékéből adódóan nem mellékes, hogy mennyi az értéke, ez hogyan változik ez időben, valamint melyek az értékére leginkább hatással levő tényezők.

Melyek azok az esetek, amikor a hatóságoknak, vagy magánszemélyeknek termőföld értékbecslésre lehet szüksége?
 • kisajátítási eljárásokban (állami beruházások, önkormányzati eljárások)
 • osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez
 • ha magánszemély termőföldet vásárol, vagy elad
 • termőföld bérbeadás, bérbevétel esetén a haszonbérleti díj megállapításához
 • a termőföld hitelbiztosítékként történő igénybevétele esetén
 • önkormányzati hagyatéki leltár felvételekor
 • közjegyző-bíróság előtti hagyatéki eljárásban
 • felszámolási eljárásokban
 • végrehajtási eljárásban
 • vagyonleltár készítésekor (pl. cég értékesítés, birtokleltár, vagyonértékű jogok felmérése)
 • a termőföldet érintő kártérítési eljárásokban
 • föld öröklést követően (ha az örökös nincs tisztában az örökölt termőföld ingatlan értékével, vagy a kapott bérleti díj összegével)

Bármilyen termőföld értékével, értékelésével kapcsolatos kérdésben ingyenes szóbeli szaktanácsot adok.

A termőföld értékét befolyásoló tényezőkről ITT olvashat.

Telefon: +36 20 434 6972