Rekultivációs talajvédelmi terv

Bizonyos termőföldön folytatandó tevékenységek végzésére csak egy ideig van szükség a termőföld igénybevételre. Ekkor időleges más célú hasznosítás engedélyezéséhez, illetve a korábban igénybe vett terület helyreállításához (rekultivációjához) határozatot ad ki a földhivatal. A tevékenység az adott területen csak maximum 5 évig folytatható A tevékenység befejezése után a kérelmező eredeti állapotba visszaállítja a területet.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14. § (1) bekezdése szerint a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen:

  1. a) a lábon álló termény megsemmisül,
  2. b) terméskiesés következik be,
  3. c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy
  4. d) a talajszerkezet károsodik.

A területileg illetékes járási földhivatalnál kezdeményezendő z engedélyezési eljárás. A 373/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet 2. melléklet A/III. táblázata szerint a hivatal, a termőföldön történő időleges más célú hasznosítására vonatkozó eljárásban minden esetben vizsgálja a talajvédelmi szakkérdéseket. Számba veszi a tervezett tevékenység esetén a termőföld minőségi követelményeinek történő megfelelést. A területileg illetékes földhivatal a szakkérdés vizsgálatának megfelelő elbírálása érdekében az eljárásba bevonja a megyei hatáskörrel bíró növény- és talajvédelmi osztályt.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő újrahasznosításhoz, valamint a termőföld eredeti állapotának helyreállításához, ha az érintett teljes terület meghaladja a 400 m2 területnagyságot, vagy vonalas létesítmények esetében az 500 métert meghaladó területfoglalás esetén, külön jogszabályban meghatározott tartalommal talajvédelmi terv készítése szükséges.

A hatályos jogszabályok alapján az ingatlan művesésből történő időleges kivonásához, a talajvédelmi tervet a  90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a jogszabály 2. számú mellékletének 2.5. pontja szerinti tartalommal kell elkészíteni. A terv címe: Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv. A rendelet szerint:

Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azon beavatkozások által érintett, összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos- és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek…

.

A rekultivációs talajvédelmi terv célja

.

Az eljárásban elkészült talajvédelmi terv a humuszmentési talajvédelmi tervhez hasonló. A terv a területen folytatható tevékenységek talajvédelmi hatásaival, a tevékenység megkezdését megelőzően szükséges munkafolyamatokról, de legfőképpen a terület eredeti állapotba történő visszaállításával kapcsolatban fogalmaz meg instrukciókat a kérelmezőnek. Milyen földmunkákat, agrotechnikai folyamatokat kell elvégeznie ahhoz, hogy a termőföld a kiindulás közeli állapotba kerüljön vissza. Főbb tevékenységek, amikor csak időlegesen-ideiglenesen van szükség a terület igénybevételére:

  • olaj- és gázkutak kialakítása, kutatás
  • csővezeték fektetés, bontás, karbantartás, havária események (gázvezeték, vízvezeték)
  • földkábel fektetés (elektromos, telekommunikáció, optikai kábelek)
  • termőföldön történő ideiglenes tárolási tevékenység (építkezések, depóhelyek, járműtárolás)