Humuszgazdálkodási terv

A humuszgazdálkodási terv nem tartozik a talajvédelmi tervek csoportjához, nem csak talajvédelmi szakértő készítheti, azonban mivel szorosan összefügg az egyik talajvédelmi tervtípussal, így fontosnak tartom hogy az ezzel kapcsolatos információkat itt ismertessem.

A földhivataloknál lefolytatandó, a mezőgazdasági művelésben lévő területek végleges más célú hasznosítási eljárásához szükséges elkészíteni a – korábban részletesen ismertetett – humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet. Ez dokumentum felméri a kivonással (végleges más célú hasznosítással) érintett területen található humusz minőségét és potenciális (elméleti) mennyiségét. Amennyiben a talaj felszíni szintjeiben a humusztartalom magasabb mint 1 % és a talajréteg nem rendelkezik valamilyen talajhibával (magasabb mésztartalom, magasabb pH, vagy magas sótartalom), úgy a talált és megvizsgált humuszos feltalaj a minden esetben mentendő kategóriába tartozik és annak mentését és későbbi hasznosítását meg kell oldania beruházónak (tulajdonosnak).

Jellemző az, hogy a földhivatali eljárás során még nem állnak rendelkezésre konkrét tervek a területen történő későbbi beépítésre, így a terv készítésekor a talajvédelmi szakértő csak elméleti szinten tudja megállapítani a mentendő humuszmennyiséget.

A beruházás tervezés későbbi fázisában azonban (pl. egy épület engedélyezésének építéshatósági eljárása) már rendelkezésre állnak olyan információk, hogy az igénybe vett területen mekkora lesz a konkrét építéssel, burkolással, vagy bármilyen talajmegbontással járó munkálatok nagysága. Ennek ismeretében, valamint a korábbi humuszmentési talajvédelmi tervben található információk alapján lehet elkészíteni az un. humuszgazdálkodási tervet, melyet a talajvédelmi hatóság – a korábbiaknak megfelelően – nem a földhivatali eljárásban, hanem a terület kivonását követő más engedélyezési (bejelentési) eljárásban vizsgál. Amennyiben az érintett területen található mentendő humuszos feltalaj és a hatóság rendelkezésére nem áll humuszgazdálkodási terv, úgy a beruházó minden esetben hiánypótlási felhívást kap a dokumentáció benyújtására. Így mindenképpen érdemes időben elkészíteni ezt a tervet! Így az engedélyezési eljárásban ennek elkészítésével már nem kell foglalkozni, ne legyen szükség esetleges hiánypótlási határidő hosszabbításra.

 

 

Mit tartalmaz a humuszgazdálkodási terv?

 

A humuszgazdálkodási terv a következő alapvető információkat tartalmazza – előkészítve a talajvédelmi hatóság döntését:

  • mennyi a konkrét beépítéssel érintett területrészen a mentendő humuszos feltalaj mennyisége (m3).
  • a beruházás ideje alatt hol történik az ideiglenes humusztárolás
  • történik-e humusz kiszállítás a beruházási területről (ez a talajvédelmi járulék kiszabásának feltétele)
  • mi lesz a humusz későbbi, vagy végső felhasználása

A mentett humuszos feltalajt a beruházó egy un. talajvédelmi járulék megfizetése után elviheti a területről, amivel gyakorlatilag a tulajdonába kerül. Azonban fontos tudni, hogy a humuszt csak eredeti funkciójának megfelelően, azaz felszíni talajszintként lehet felhasználni. A humuszgazdálkodási tervben leírtakat, valamint a humusz végső hasznosítását a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a talajvédelmi hatóság már a földhivatali eljárásban bekéri a beruházótól a humuszgazdálkodási tervet – vagy legalább is az erre vonatkozó információkat – , de ez jellemzően csak akkor alakul így, ahol a földhivatali eljárást nem követi olyan más engedélyezési (bejelentési) eljárás, ahol a talajvédelmi hatóság mint szakhatóság, vagy mint szakkérdésben nyilatkozó hatóság részt venne az eljárásban. Ennek hiányában így már a földhivatali kivonási  eljárásban teszi meg a hatóság a talajvédelemmel-humuszvédelemmel kapcsolatos előírásait. (pl. egyes bánya nyitással kapcsolatos eljárások)

A humuszgazdálkodási terv pontos tartalmi követelményeit a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2.4.1. pontja tartalmazza.