Talajvédelmi szakértés

A termőföldön folytatott tevékenységek végzése sok esetben hatósági engedélyhez, vagy hatósági bejelentési eljáráshoz kötött. A termőföldként nyilvántartott ingatlanokon a tervezett tevékenységek végzését a talajvédelmi hatóság jóváhagyásával (engedélyével) lehet végezni. A talajvédelmi hatósági eljárások alapdokumentumát, a döntések szakmai alapját a talajvédelmi tervek képezik, melyet csak regidztrált talajvédelmi szakértő készíthet.

 

Hatóságnak készül?

A talajvédelmi terv, tehát egyrészt a hatóságnak előállított olyan dokumentum, ami elősegíti, alátámasztja és megalapozza szakmailag azt a tevékenységet, amit a kérelmező tenni szeretne. Ebből adódóan a talajvédelmi terv minősége és a hatóság szemszögéből történő megfelelősége és érthetősége a talajvédelmi szakértő alapvető feladata és felelőssége.

A szakértőnek be kell mutatni a kérelmező által végzett tevékenységnek a talajra irányuló hatásait, még pedig oly módon, hogy a hatóság felelős döntést tudjon hozni a kérelmezett, vagy bejelentett tevékenység engedélyezésével kapcsolatban. A talajvédelem (termőföld védelem), a termőföld minőségi védelmét jelenti. Ez magában foglalja a káros, vagy szennyező anyagoktól való védelmet, valamint a talaj termőrétegének a védelmét. A talajvédelmi hatósági feladatokat a vármegyei kormányhivatalokon belül tevékenykedő növény és talajvédelmi osztályok látják el.

 

Megbízónak készül?

Másik oldalról nézve, a talajvédelmi terv nem csak a hatóságnak készül – még akkor sem csak annak, ha ez a kérelmezett eljárás szakmai alapdokumentuma – hanem a megbízónak. A talajvédelmi tervben nagyon sok olyan információt kaphat a gazdálkodó, vagy éppen a beruházó, amit fel tud használni és részben fel is kell használnia a későbbi tevékenysége során. Egyes tervtípusok esetében konkrét iránymutatást ad a talajvédelmi terv, a végzett beruházás során elvégzendő munkafolyamatokról. A talajvédelmi tervet készítő szakértőnek szakmai felelőssége, de ki nem mondott megbízói elvárás is, hogy a terv a lehető legtöbb olyan információt közölje a gazdálkodóval, beruházóval, amire annak tevékenysége során szüksége lehet.

 

Ki készíthet talajvédelmi tervet?

Talajvédelmi tervet csak regisztrált talajvédelmi szakértő készíthet, a teljes adatbázis a NÉBIH oldalán megtalálható. (itt.)

A közel 20 éves talajvédelmi hatóságnál eltöltött időszakom alatt megismert szakmai információk és gyakorlat birtokában, úgy gondolom minden tekintetben ismerem mind a megbízói, mind a hatósági oldal elvárásait a talajvédelmi tervekkel szemben. Így joggal mondhatom, hogy minden felmerülő problémára megoldást találunk!

 

Mikor lehet szükség talajvédelmi tervre? Milyen talajvédelmi tervtípusok vannak?

 

Hogyan készül a talajvédelmi terv?

A talajvédelmi tervek esetében minden esetben szükség van egy helyszíni szemlére, illetve talajmintavételre. A szemlén a szakértő felméri a beruházás talajvédelmi szempontú lehetőségeit és a megvalósítás kérdéseit. Felméri a talajra potenciálisan veszélyt jelentő tevékenységeket és azok hatásait. Szükség esetén a megbízóval egyeztetve kerülnek pontosításra a lényegesebb kérdések.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet iránymutatásainak megfelelően az érintett területen talajmintavétel történik. A talajmintavétel helyének megválasztása jellemzően fontos szakmai kérdés, mert rossz mintavételi pont(ok) esetén a területről nem kellően reprezentatív minta kerül a talajvédelmi laboratóriumokba, ami a későbbiekben több problémát is okozhat.

A vizsgálatokra a minták az adott mérésre akkreditációval rendelkező laboratóriumokba kerülnek beszállításra. Mivel több talajvédelmi laboratóriummal is jó kapcsolatban állok, így gyors laboratóriumi eredményközlést követően a legrövidebb időn belül készülhetnek el a talajvédelmi tervek.

A laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek a talajvédelmi terv mellékletét képezik. A terv átadása elektronikus formában digitális aláírással ellátva történik meg, szükség esetén természetesen nyomtatott formában is átadásra kerül.

Előre egyeztetett módon, írásos meghatalmazással, bizonyos ügyek esetében hatóság előtti teljes képviselet is vállal cégünk, így Önnek az engedélyezési-hatósági eljárással sincs gondja.

További információ a talajvédelmi tervről: Wikipédia

Bármilyen kérdés esetén keresse a kapcsolatot valamelyik elérhetőségemen!