Haszonbérleti díj megállapítás

Mikor lehet szükség a haszonbérleti díj szakértői vizsgálatára?

 

 • Ha Ön földet szeretne bérelni és a bérleti díj helyi mértékével kapcsolatosan aggályai vannak.

Amennyiben egy olyan helyen szeretne földet bérelni, ahol nem ismeri teljesen a haszonbérleti viszonyokat, vagy nem ismeri a bérléssel érintett termőföld minőségét, ott segíthet a döntésben egy szakértői közreműködés. A megbízás tárgyát képezheti a talaj fizikai és kémiai. valamint tápanyag-ellátottságával kapcsolatos vizsgálat is, amivel még pontosabb képet kaphat a terület minőségéről, potenciális termőképességéről.

 

 • Ha Ön bérbe szeretne adni földet, de a helyben szokásos és kialakult bérleti díjjal nincs megelégedve

Sok esetben a helyben kialakult bérleti díj számítási metódust alkalmazzák (pl. búza ár-kg-Aranykorona-év rendszer), holott sokkal pontosabban és helyspecifikusan meghatározható a bérleti díj a Ft/ha/év mértékegységeket használva. Ha valami miatt nyomott és alacsony bérleti díjak uralkodnak a környéken, pedig Ön tudja, hogy az Ön földje többet érne segíthet egy szakértő.

 

 • Ha Ön földet örökölt és sem az értékével, sem a bérbeadás lehetőségeivel, sem az örökölt föld minőségével kapcsolatban nincsenek ismeretei

Sok esetben előáll az a helyzet, hogy öröklési eljárást követően az örökösöknek nincsenek információi az örököld földterületről. Csak a hagyatéki végzésben álló terület helye, helyrajzi száma és nagysága szerinti adattal rendelkezik. Jellemzően a terület minőségéről, annak értékéről, a bérbeadás, vagy eladás lehetőségeiről, de még az ingatlan pontos helyéről sincsenek ismeretei. Szakértői segítséggel minden pontos, a döntéshozásban fontos információ bírtokába juthat.

 

 • Ha Ön földet vásárolt a Földet a gazdáknak programban és nem elégedett a jelenlegi haszonbérlő által fizetett bérleti díj mértékével

Ha az állami árverések szerezte meg a területet és felül szeretné vizsgálni a folyó szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékét, akkor jól jöhet egy olyan szakvélemény, amit felhasználhat a bérlővel történő tárgyalásoknál, valamint bírósági peres eljárásban is.
A jelenlegi jogi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén, a bérbeadó felülvizsgálja a bérlő részéről fizetendő haszonbérleti díjat. Amennyiben nem sikeres a peren kívüli egyezkedés a bérlő és a bérbeadó között, úgy a felek bírósági felülvizsgálati úton is érvényesíthetik szándékaikat.

 

Mire figyeljen megbízó a szakértői megbízás során?

 

 • a bírósági eljárásban kizárólag igazságügyi szakértő által elkészített szakvélemény használható fel, így más típusú értékbecslések és érték megállapítások ebben az eljárásban nem vehető figyelembe (ingatlanforgalmazói vagyonértékelés, online értékelés, önkormányzati felértékelés…stb.)
 • mindenképpen termőföld forgalmazás, termőföld értékbecslés kompetencia szakterülettel rendelkező igazságügyi szakértő végezze a területek vizsgálatát.
 • a termőfölddel történő igazságügyi szakértői vizsgálódások minden esetben helyszíni szemlét követelnek meg. Szemle nélkül nem lehet megismerni az értékelt ingatlan adottságait, a termesztésre hatással lévő lényeges tulajdonságait, a terület esetleges egyedi jellegét. (felépítmények, tereptárgyak, felszíni sérülések, eróziós hatások, vadjárás…stb.)
 • az aggálytalan szakértői vélemény elkészítése érdekében a helyszíni szemléről a szakértő minden esetben értesíti az érintett feleket (tulajdonos és haszonbérlő)

 

Mit várhat el a megbízó az elkészült szakvéleménytől?

 

 • egy kellő szaktudással és körültekintéssel elkészített szakértői véleménnyel olyan tényeket és talaj tulajdonságokat is alá lehet támasztani (pro és kontra), ami a szokásos és környéken elterjedt információk alapján előzetesen nem ismert, vagy nem jellemző.
 • a szakérői díj mértéke jellemzően elenyésző a megbízónál potenciálisan keletkező haszon, vagy előny mértékéhez képest.
 • a termőföld értékét, vagy a haszonbérleti díj mértékét meghatározó szakvélemény kiegészíthető egy komplex laboratóriumi talajvizsgálattal is, ami felméri az adott terület fizikai-kémiai-, és tápanyag-ellátottsági tulajdonságait. A vizsgálati eredmények más hatósági eljárásban is később felhasználhatók. Kérje a talajvizsgálattal kapcsolatos részletes ismertetőt!

További információt a foldertekeles.hu oldalon is találhat.

 

Ha kérdése merülne fel:  +36 20 434 6972