Haszonbérleti díj megállapítás

Mikor lehet szükség a haszonbérleti díj szakértői vizsgálatára?

 

Ha földet szeretne bérelni és a bérleti díj helyi mértékével kapcsolatosan aggályai vannak.

Amennyiben egy olyan helyen szeretne földet bérelni, ahol nem ismeri teljesen a haszonbérleti viszonyokat, ott segíthet a döntésben egy szakértői közreműködés. Ismerje meg a bérelt föld talajminőségét. A megbízás tárgyát képezheti a talaj fizikai és kémiai-, valamint tápanyag-ellátottságával kapcsolatos vizsgálat is, amivel még pontosabb képet kaphat a terület minőségéről, potenciális termőképességéről.

 

Ha bérbe szeretne adni földet, de a helyben szokásos és kialakult bérleti díjjal nincs megelégedve

Sok esetben a helyben kialakult bérleti díj számítási metódust alkalmazzák (pl. búza ár-kg-Aranykorona-év rendszer), holott sokkal pontosabban és helyspecifikusan meghatározható a bérleti díj a Ft/ha/év mértékegységeket használva. Segíthet a szakértő, ha valami miatt nyomott és alacsony bérleti díjak uralkodnak a környéken, pedig Ön tudja, hogy a földje többet érne.

 

Ha földet örökölt és sem az értékével, sem a bérbeadás lehetőségeivel, sem az örökölt föld minőségével kapcsolatban nincsenek ismeretei

Sok esetben előáll az a helyzet, hogy öröklési eljárást követően az örökösöknek nincsenek információi az örököld földterületről. Csak a hagyatéki végzésben álló terület helye, helyrajzi száma és nagysága szerinti adattal rendelkezik. Jellemzően a terület minőségéről, annak értékéről, a bérbeadás, vagy eladás lehetőségeiről, de még az ingatlan pontos helyéről sincsenek ismeretei. Szakértői segítséggel minden pontos, a döntéshozásban fontos információ birtokába juthat.

 

Ha földet vásárolt a Földet a gazdáknak programban és nem elégedett a jelenlegi haszonbérlő által fizetett bérleti díj mértékével

2015. és 2016. évben a fenti programban nagy mennyiségben került állami föld árverésen értékesítésre. Ezekre a földekre a Magyar Állam pár évvel korábban – jellemzően 20, de extrém módon 50 éves időtartamú – haszonbérleti szerződéseket kötött. Így a föld értékesítésekor az új tulajdonosra a tulajdonjoggal együtt  átszállt a korábbi haszonbérlővel kötött megállapodás is. Jelen helyzetben a tulajdonos földdel kapcsolatos egyetlen bevételi forrása, a megfelelő haszonbérleti díj elérése lehet.

A jelenlegi jogi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén, a bérbeadó felülvizsgálja a bérlő részéről fizetendő haszonbérleti díjat.

A jelenlegi jogi szabályozás alapján igazságügyi szakértővel készített szakértői vélemény birtokában (az abban foglalt helyben szokásos haszonbérleti díj értékre) emelheti a haszonbérlő a bérleti díjat. A bérleti díj emeléséről szóló, a haszonbérlő felé irányuló közlés a csatolt szakértői véleményen alapul.

Amennyiben nem sikeres a peren kívüli egyezkedés a bérlő és a bérbeadó között, úgy a felek bírósági felülvizsgálati úton is érvényesíthetik szándékaikat. A bérleti díj emeléshez elkészített szakértői vélemény bírósági peres eljárásban a kereset alapját képezi.

 

Fontos:

 

 • a bírósági eljárásban kizárólag igazságügyi szakértő által elkészített szakvélemény használható fel.
 • ingatlanközvetítői értékelések,  önkormányzati értékelések, de bármilyen online értékelés tartalma nem vehető figyelembe. Így bármilyen igazságügyi szakértő közreműködését mellőző értékelés a tulajdonosnak felesleges kiadást jelent.
 • mindenképpen termőföld forgalmazás, termőföld értékbecslés kompetencia szakterülettel rendelkező igazságügyi szakértő végezze a területek vizsgálatát.
 • a termőfölddel történő igazságügyi szakértői vizsgálódások minden esetben helyszíni szemlét követelnek meg. Szemle nélkül nem lehet megismerni az értékelt ingatlan adottságait, valamint a termesztésre hatással lévő lényeges tulajdonságait, a terület esetleges egyedi jellegét:
  • pontos megközelítés,
  • elhelyezkedés
  • felépítmények,
  • szolgalmi jog hatásai,
  • tereptárgyak elhelyezkedése, területfoglalás aránya
  • felszíni sérülések
  • eróziós hatások,
  • kavicsosság,
  • humuszréteg vastagság,
  • öntözhetőség pontos felmérése, vadjárás…stb.)
 • aggálytalan szakértői vélemény elkészítése érdekében a helyszíni szemléről a szakértő minden esetben értesíti az érintett feleket (tulajdonos és haszonbérlő). A szemlén mindkét fél megteheti a szakértőnek az észrevételeit, elmondhatják a számukra fontos információkat pro- és kontra. Ezzel mindkét fél lehetőséget kap arra, hogy megfelelő megítélésbe kerüljön a szakértő szemszögéből a vizsgálat, ami  segítheti a szakvélemény reális alapokon nyugvó elkészítését.

 

Mit várhat el a megbízó az elkészült szakvéleménytől?

 

 • szakmai alapokon nyugszik,
 • az igazságügyi szakértői törvény iránymutatásainak megfelelően pártatlan értékelés
 • bármilyen hatósági, bírósági eljárárban is felhasználható
 • egy kellő szaktudással és körültekintéssel elkészített szakértői véleménnyel olyan tényeket és talaj tulajdonságokat is alá lehet támasztani (pro és kontra), ami a szokásos és környéken elterjedt információk alapján előzetesen nem ismert, vagy nem jellemző.
 • a szakérői díj mértéke jellemzően sokkal kisebb mértékű, mint a megbízónál potenciálisan keletkező előny mértéke.
 • a termőföld értékét, vagy a haszonbérleti díj mértékét meghatározó szakvélemény kiegészíthető egy komplex laboratóriumi talajvizsgálattal is, ami felméri az adott terület fizikai-kémiai-, és tápanyag-ellátottsági tulajdonságait. A vizsgálati eredmények más hatósági eljárásban is később felhasználhatók. Kérje a talajvizsgálattal kapcsolatos részletes ismertetőt!

További információt a foldertekeles.hu oldalon is találhat.

 

Ha kérdése merülne fel vegye fel: +36 20 434 6972