Igazságügyi szakértés

12 éve bejegyzett igazságügyi szakértőként tevékenykedem. Bírósági, közjegyzői, hatósági és magán megbízásokat követően készítek igazságügyi szakértői véleményeket. Kompetencia területeim a mezőgazdasághoz, a mezőgazdasági termesztéshez, a földterületeken okozott károkhoz, a talajvédelemhez és a termőföld értékmeghatározásához kapcsolódnak:

 • termőföld értékbecslés, termőföld forgalmazás
 • termőföld talajvédelme
 • öntözéses gazdálkodás
 • mezőgazdasági tápanyag-gazdálkodás
 • kertészeti növénytermesztés
 • szántóföldi növénytermesztés
 • mezőgazdasági termésbecslés
 • mezőgazdasági kár, kárbecslés

A komptencia területeimen jellemzően előforduló szakértői feladatok és problémák:

 • termőföld értékbecslés – kisajátítási eljárások, öröklés, felszámolási eljárások, termőföld értékesítés
 • termőföldre bejegyzett jogok értékének számítása (özvegyi jog, szolgalmi jogok, haszonélvezet…stb.)
 • termőföld hasznonbérleti díj felülvizsgálat – a földtulajdonos kezdeményezheti hivatalos úton a bérleti díj emelésével kapcsolatos felülvizsgálati eljárást
 • a termőföldön idegen tevékenységből adódó károk felmérése (humuszeltávolítás, bányászat, építési beruházás…stb.)
 • a termőföldön idegen tevékenységből adódóan elmaradt haszon mértékének számítása
 • a termőföldön a termesztés során kialakult problémák és káresemény vizsgálata
 • öntözéssel, öntözővízzel kapcsolatos vizsgálatok
 • mezőgazdasági állapotfelmérés (fejlődési állapot, gyomosság…stb.)
 • tápanyag-gazdálkodással kapcsolatos vizsgálatok (termésnövelő anyagok. műtrágyák hatásai)
 • a haszonbérlő földhasználatával kapcsolatos vizsgálatok
 • általános mezőgazdasági igazságügyi szakértés

További információk: www.igazságügyi-szakértő.hu

Tevékenységemet az egész ország területén végzem.

Telefon: +36 20 434 6972