TALAJVÉDELMI SZAKÉRTÉS

A talajvédelem (termőföld védelem), a termőföld minőségi védelmét jelenti. Ez magában foglalja a káros, vagy szennyező anyagoktól való védelmet, valamint a talaj termőrétegének a védelmét. A talajvédelmi hatósági feladatokat a megyei kormányhivatalokon belül tevékenykedő növény és talajvédelmi osztályok látják el. Egyes termőföldön folytatott tevékenységek végzése hatósági engedélyhez, vagy bejelentési eljáráshoz kötött. Ezeknek az eljárásoknak a szakmai alapját a talajvédelmi tervek képezik, melyet csak a regisztrált talajvédelmi szakértő készíthet.

 

Hatóságnak készül?

A talajvédelmi terv, tehát egyrészt a hatóságnak előállított olyan dokumentum, ami elősegíti, alátámasztja és megalapozza szakmailag azt a tevékenységet, amit a kérelmező tenni szeretne. Ebből adódóan a talajvédelmi terv minősége és a hatóság szemszögéből történő megfelelősége és érthetősége a talajvédelmi szakértő alapvető feladata és felelőssége.

A szakértőnek be kell mutatni a kérelmező által végzett tevékenységnek a talajra irányuló hatásait, még pedig oly módon, hogy a hatóság felelős döntést tudjon hozni a kérelmezett, vagy bejelentett tevékenység engedélyezésével kapcsolatban.

 

Megbízónak készül?

Másik oldalról nézve, a talajvédelmi terv nem csak a hatóságnak készül – még akkor sem csak annak, ha ez a kérelmezett eljárás szakmai alapdokumentuma – hanem a megbízónak. A talajvédelmi tervben nagyon sok olyan információt kaphat a gazdálkodó, vagy éppen a beruházó, amit fel tud használni és részben fel is kell használnia a későbbi tevékenysége során. Egyes tervtípusok esetében konkrét iránymutatást ad a talajvédelmi terv, a végzett beruházás során elvégzendő munkafolyamatokról. A talajvédelmi tervet készítő szakértőnek szakmai felelőssége, de ki nem mondott megbízói elvárás is, hogy a terv a lehető legtöbb olyan információt közölje a gazdálkodóval, beruházóval, amire annak tevékenysége során szüksége lehet.

 

Ki készíthet talajvédelmi tervet?

Talajvédelmi tervet csak regisztrált talajvédelmi szakértő készíthet, a teljes adatbázis a NÉBIH oldalán megtalálható. (itt.)

A közel 20 éves talajvédelmi hatóságnál eltöltött időszakom alatt megismert szakmai információk és gyakorlat birtokában, úgy gondolom minden tekintetben ismerem mind a megbízói, mind a hatósági oldal elvárásait a talajvédelmi tervekkel szemben. Így joggal mondhatom, hogy minden felmerülő problémára megoldást találunk!

 

Mikor lehet szükség talajvédelmi tervre?

Bármilyen kérdés esetén keresse a kapcsolatot valamelyik elérhetőségemen!